Användarvillkor

ÖVERSIKT
På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till rabbimaicy.com Vi erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att surfa på vår webbplats och/eller köpa något från oss accepterar du vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller som är tillgängliga via en hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsskapare.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på webbplatsen eller använda någon del av webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal ska du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av villkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats kommer att utgöra ett godkännande av dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. Detta ger oss en e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR NETBUTIK
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i ditt bosättningsland, eller att du är myndig i ditt hemland och har gett oss ditt samtycke för att tillåta dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, och du får inte bryta mot några lagar i ditt land (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar) vid användningen av tjänsten.
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon annan kod av destruktiv karaktär.
Brott mot något av villkoren kommer att resultera i att dina tjänster omedelbart avslutas.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra service när som helst och av vilken anledning som helst.
Du förstår att ditt innehåll (förutom kreditkortsinformation) kan överföras i okrypterad form och kan innebära (a) överföringar över olika nätverk och (b) modifieringar för att anpassa sig till de tekniska kraven för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd att sälja, återförsälja eller utnyttja.
Rubrikerna som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET
Vi är inte ansvariga om någon information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för din information. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att spåra ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNST OCH PRISER
Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst utan föregående meddelande.
Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.


AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kanske endast är tillgängliga i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.
Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att färgerna visas korrekt på din datorskärm.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller land. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material som du köpt eller tagit emot kommer att uppfylla dina förväntningar eller att fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan även gälla beställningar från samma kundkonto eller kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda alla beställningar som, enligt vår egen bedömning, görs av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs från vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och deras utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Se vår returpolicy för mer information.

AVSNITT 7 - VALFRIVA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi inte övervakar, kontrollerar eller har någon kontroll över.
Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan några garantier, representationer eller villkor och utan något stöd av något slag. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och samtycker till villkoren på vilka verktygen tillhandahålls av den relevanta tredje parten.
Vi kan också erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen i framtiden (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TREDJE PART
Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten, och vi garanterar, accepterar inget ansvar eller har något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi ska inte hållas ansvariga för några skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Vänligen läs policyn och praxis från tredje part noggrant och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.


AVSNITT 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA BILDTAGNINGAR
Om du på vår begäran skickar in specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller utan vår begäran kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt, "Kommentarer"), samtycker du till att vi får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda kommentarer du skickar till oss i vilket medium som helst utan begränsningar. Vi har ingen skyldighet att (1) hålla kommentarer konfidentiella, (2) betala någon avgift för kommentarer eller (3) svara på kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet, att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi, efter eget gottfinnande, anser vara olagligt, kränkande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som kränker någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor .
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, integritet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan eller vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för de kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION
Inlämning av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 – FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÅTEN
Information på vår webbplats eller i tjänsten kan då och då innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera all information, eller annullera beställningar om någon information på tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat in du har lagt en beställning).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på tjänsten eller någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Varje givet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på tjänsten eller någon relaterad webbplats ska ses som en indikation på att all information på tjänsten eller någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR
Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att be om eller delta i någon olaglig aktivitet; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna in falsk eller vilseledande information; (g) uppladdning eller överföring av virus eller någon annan typ av skadlig kod som på något sätt kommer att påverka eller kan påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, pharm, spindel, krypa eller skrapa; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.


AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Vi lämnar inga garantier, representationer eller garantier för att användningen av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i rätt tid, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas genom att använda tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som görs tillgängliga för dig genom Tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängliga" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska våra direktörer, tjänstemän, anställda, partner, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för några skador, förluster, anspråk eller några direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst, intäkter, besparingar, data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de baserat på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, för andra anspråk som uppstår ur eller på något sätt är kopplade till användningen av tjänsten eller produkter som erhållits via tjänsten, inklusive men inte begränsat till fel eller utelämnanden i innehållet, eller något innehåll (eller produkter) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt på eller via tjänsten, eller för någon form av förlust eller skada, även om det inte är begränsat till fel eller utelämnanden i innehållet, eller något innehåll (eller produkter) som publiceras, överförs eller på annat form av förlust eller skada, även om man informerats om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

AVSNITT 14 – ERSÄTTNING
Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla våra moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som härrör från ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 – AVSKÄRBARHET
Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och den otillämpbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, detta beslut påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING
Parternas skyldigheter och skulder som uppstod före uppsägningsdatumet kommer att överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor gäller tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du, efter eget gottfinnande, misslyckas, eller vi misstänker att du underlåter, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi även säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp förfaller till och med uppsägningsdatumet; och/eller vi kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav) i enlighet med detta.

AVSNITT 17 – HELA AVTALET
Vårt underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller i samband med detta. till tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av Användarvillkor).
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som skrev texten.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal som vi tillhandahåller dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Hong Kong.AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR
Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst genom att besöka denna sida.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa användarvillkor har publicerats kommer att utgöra ett godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION
Frågor angående användarvillkoren ska ställas till service@rabbimaicy.com

 

 

Hamjouy Limited