🛒Fri frakt över 415kr🌎 (Få resultat eller få pengarna tillbaka!)

Användarvillkor

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken kommer också att omfattas av Användarvillkoren. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik ligger hos Shopify Inc. Detta ger oss den e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.
 
AVSNITT 1 - BESTÄMMELSER FÖR ONLINEBUTIKEN
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i det land där du bor, eller att du är myndig i det land där du bor och har gett oss ditt samtycke till att låta dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte använda tjänsten i strid med gällande lagar i ditt land (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller annan kod av destruktiv natur.

Överträdelse av något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.
AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka någon att använda tjänsten.

Du förstår att ditt Innehåll (annat än kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebära (a) överföringar över olika nätverk, och (b) ändringar för att uppfylla tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter krypteras alltid när de överförs via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

De rubriker som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och ska inte begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.
AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET
Vi är inte ansvariga om den information som tillhandahålls på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tilltro till materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din information. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.
AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.

Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller nedläggning av Tjänsten.
 
AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast online via Webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kanske endast finns tillgängliga i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas ut i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att färgerna visas korrekt på din datorskärm.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller något land. Vi kan komma att utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.
 
AVSNITT 6 - KORREKTHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan också gälla för beställningar som görs från samma kundkonto eller med samma kreditkort och/eller för beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, görs av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och deras utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig om det behövs.

För mer information, se vår Returpolicy.
 
AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, kontrollerar eller har något inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något stöd. Vi påtar oss inget som helst ansvar till följd av eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor enligt vilka verktygen tillhandahålls av de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.
AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART
Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten, och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något material eller webbplatser från tredje part, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi ansvarar inte för några skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.
AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR
Om du på vår begäran skickar specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt kallade "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du skickar till oss i alla medier. Vi är inte skyldiga (1) att hålla några kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning för några kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan eller vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för de kommentarer du publicerar och deras riktighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.
AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER
Överföring av personuppgifter via butiken omfattas av vår integritetspolicy. För att läsa vår integritetspolicy.
 
AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, men inte begränsat till, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.
 
AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Utöver alla andra förbud som anges i Användarvillkoren är du förbjuden att använda Webbplatsen eller dess Innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) för att uppmana till eller delta i någon olaglig aktivitet; (c) för att bryta mot någon internationell, federal, statlig, provinsiell eller federal förordning, regel, lag eller lokal förordning; (d) för att göra intrång i våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) överföra falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som på något sätt påverkar eller kan påverka funktionen eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för spamming, phishing, pharming, spidering, crawling eller scraping; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k)att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de Förbjudna användningarna.
 
AVSNITT13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om att användningen av vår tjänst kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som görs tillgängliga för dig via tjänsten tillhandahålls (om inte uttryckligen anges av oss) "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan några framställningar, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska vi, våra direktörer, tjänstemän, anställda, partner, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för skador, förluster, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de baseras på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av användningen av tjänsten eller produkter som erhållits via tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt är relaterat till användningen av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll eller förlust eller skada av något slag som uppstått till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkter) som publiceras, överförs eller annars görs tillgängliga via tjänsten, även om de informerats om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.
 
AVSNITT 14 - ERSÄTTNING
Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oss och våra moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.
 
AVSNITT 15 - SEPARERBARHET
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå verkställas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några återstående bestämmelser.
 
AVSNITT 16 - UPPSÄGNING
Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa Användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra Tjänster eller om du slutar använda vår Webbplats.

Om du, efter eget gottfinnande, inte uppfyller, eller vi misstänker att du inte har uppfyllt, något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och inklusive uppsägningsdatumet; och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav) i enlighet med detta.
 
AVSNITT 17 - HELA AVTALET
Om vi inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska det inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Ingen tvetydighet i tolkningen av dessa användarvillkor ska tolkas mot den part som utarbetar texten.
 
AVSNITT 18 - TILLÄMPLIG LAG
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal som vi tillhandahåller dig ska regleras av och tolkas i enlighet med Hongkongs lagar.
 
AVSNITT19-ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN
Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.
 
AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska ställas till service@rabbimaicy.com